Najbolj prodajana knjiga – o Titu

Vstopim v knigarno Mladinske knjige v Mariboru in poglej poglej,  katera knjiga je najbolje prodajana.  Tito in tovariši avtorja Jožeta Pirjevca.  To veliko pove.

Pri Mladinski knjigi so zapisali naslednje:

Nova knjiga Tito in tovariši priznanega zgodovinarja dr. Jožeta Pirjevca opisuje življenjsko zgodbo nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita in ozadje njegovega političnega vzpona.

Avtor se pri opisovanju dogodkov opira na spomine in pričevanja Titovih sodelavcev in tovarišev ter na dokumente iz različnih arhivov. Posebej za to knjigo je vrsto let raziskoval arhive po vsem svetu in uspel pridobiti ogromno gradiva. Nova odkritja o Titu so sedaj objavljena v tej knjigi!

Da, očitno še ni bilo vse povedano. Vso spoštovanje do gospoda Pirjevca in njegove knjige. Dobro, da jo je napisal in lepo, da je dostopna. Knjig ni nikoli preveč. A kar preseneča, je ta obsedenost s Titom, ki je mrtev že tri desetletja, njegova Jugoslavija pa se je sesula v prah desetletje po njegovi smrti. Zdaj že 20 let živimo v If you would like us to train your van or commercial 4×4 drivers, please contact us:The SAFED (Safe And Fuel Efficient Driving) free defensive driving course was originally designed for the Department for Transport and aimed at the…The off-road driver training at Beyond Driving is run by some online casino of the small number of 4×4 trainers in the UK who are fully qualified…Defensive Eco-Driving courses both reduce incidents and improve fuel efficiency. samostojni Sloveniji in naša meja proti severu je bolj odprta, kot tista proti jugu.  Svet se je spremenil in to zelo.

Pa vendar je del prebivalstva še vedno obseden s preteklostjo, oziroma, s točno določenim delom preteklosti. Ne samo tisti, ki jih tako zelo zanima Tito in se pogosto nostalgično spominjajo komunistične Jugoslavije, obsedeni so tudi njihovi nasprotniki, ki še vedno premlevajo svoj poraz v drugi svetovni vojni in vse kar se je zgodilo potem. Lahko bi rekli, da veliko Slovencev zanima obdobje od začetka druge svetovne vojne do osamosvojitve, dalje nazaj pa njihov pogled ne seže več, niti jih to posebej ne zanima.

A tisti časi se ne bodo nikoli več vrnili in bilo bi bolje, če bi svoj pogled usmerili v prihodnost, ki utegne biti še kako polna silovitih pretresov. Če se že moramo ukvarjati z zgodovino, potem bi bilo modro, da malo razširimo pogled. Tako se bomo naučili mnogo več, kot če bomo ujetniki enih in istih zgodb.

V dodatno branje:

Tito – kralj z dvema obrazoma
Brata Tito in Franko